studioreatetis.pl

artykuły tematyczne

Przełomowy moment w dziejach ludzkości

Przełomem w dziejach ludzkości w znacznym stopniu ułatwiającym przewóz, przemieszczanie się, wymianę handlową bądź komunikację między ludźmi było wynalezienie koła. Posłużyło ono nie tylko w transporcie, ale również do funkcjonowania wielu narzędzi takich jak na przykład zegary, maszyna do szycia lub turbiny. Pewnym jest, że wielce przysłużyło się do rozwinięcia cywilizacji na wielu jej szczeblach. Mawia się, że kółko to wynalazek jedynie ludzi, co stanowi swoistą ciekawostkę dotyczącą jego fenomenu, gdyż wiele spośród przedmiotów ma swoje odpowiedniki w przyrodzie, jak na przykład skrzypce czy młotek. Nie ma jednoznacznej opinii na temat tego kto zasługuje na określenie wynalazcy koła. Niektórzy przypisują to żyjącemu w XVII w. p.n.e. cesarzowi Houang-Ti, wedle tradycji śródziemnomorskiej wynalazcą jest Archytas pochodzący z Tarentu, żyjący w V wieku p.n.e., a także popularnemu władcy Scytów Anacharsis, który wynalazł okrąg garncarski. Koło rozwinęło się takiego stopnia, że posiada dużo wcieleń a także zastosowań. Może oznaczać bogów, stanowić elementem rozważań astrologicznych bądź geometrycznych. Może ponadto stanowić symbol czasu, wskutek czego nasi przodkowie stworzyli termin roku. Jednak okrąg przede wszystkim utożsamiane jest z tym, służącym do pojazdów. Takie wymagało niezmiernie równej nawierzchni, oraz twardego podłoża. Dzięki niemu nie tylko została ułatwiona komunikacja, lecz ponadto nastał rozwój miast, które zostały niemal zmuszone do rozbudowy sieci dróg. Dzięki temu rozwinęła się także komunikacja międzyludzka, ponieważ w czasie powstawania sieci dróg niezbędny był zespołowy wysiłek, zjednoczenie. W obecnych czasach środki transportu są znacznie większe, szybsze, z większym natężeniem złożone. Wymagają dużego zaangażowanie nie wyłącznie ludzi, jak również nowości technicznych, energoelektronicznych. Tu z pomocą przychodzą takie miejsca jakim jest http://medcom.com.pl czyli producent innowacyjnych urządzeń energoelektronicznych. Ludzkość bezustannie zmierza w stronę doskonalenia, zwiększania szybkości dotarcia do celu. Największe znaczenie mają udogodnienia, prędkość a zwłaszcza bezpieczeństwo.