studioreatetis.pl

artykuły tematyczne

Tlen i jego zastosowania

Tlen to pierwiastek odkryty przez J. Priestley’a w roku 1774 , kiedy chemik ogrzewał związek chemiczny jakim jest tlenek rtęci. Podczas danego procesu powstały 2 pierwiastki mianowicie tlen a także rtęć. Kropelki rtęci osadzały się na naczyniu, lecz gaz ulatniał się. Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, albowiem zajmuje ok. 50 procent objętościowych i wchodzi w zawartość metali, skał, wody, piasku, rud zaś w stanie wolnym wchodzi w skład powietrza. Nie posiada barwy, bez woni, bez smaku dodatkowo po części rozpuszcza się w wodzie. Jest to pierwiastek niezbędny do podtrzymywania spalania i co najważniejsze oddychania. Nie dziwi w takim razie, że sława oraz rola urządzeń takich jak generatory tlenu, które znajdują się na http://bogepolska.pl jest istotnie duże. Zastosowań dla tlenu jest niezmiernie wiele. Przydaje się on w sektorze medycznym, górnictwie, służy do uzdatniania wody, jest bezcenny w spawaniu lub hodowli ryb, praktycznie wszędzie tlen jest niezbędny.